Những khoảnh khắc ấn tượng trong chương trình "Sinh viên - Nhận diện hàng Việt Nam 2016"

Những khoảnh khắc ấn tượng trong chương trình "Sinh viên - Nhận diện hàng Việt Nam 2016"

Dưới đây là tổng hợp những khoảnh khắc để lại nhiều ấn tượng nhất trong chương trình "Sinh viên - Nhận diện hàng Việt Nam 2016"

Theo Tạp chí Công Thương