Năm 2018: Vinamilk ước lãi hơn 10 nghìn tỷ đồng

Năm 2018: Vinamilk ước lãi hơn 10 nghìn tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế quý IV của Vinamilk tăng gần 28% lên mức 2.668 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk – mã chứng khoán VNM) vừa công bố thông tin nhanh về kết quả kinh doanh hợp nhất sơ bộ cho quý 4/2018. 

Theo đó, tổng doanh thu ước đạt 13.017 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.668 tỷ đồng, tăng 27,9% so với quý 4/2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.277 tỷ đồng, tăng trưởng đến 30,5% so với cùng kỳ năm trước đó.

Vinamilk cho biết lợi nhuận quý này tăng mạnh do doanh thu tăng. Đồng thời, tỷ trọng và cơ cấu các nhóm sản phẩm bán ra của công ty tiếp tục có sự thay đổi, theo hướng tập trung vào các nhóm ngành hàng có giá trị gia tăng cao, hiệu quả hơn. 

Đặc biệt chi phí hoạt động được thực hiện một cách có hiệu quả, trong đó chi phí bán hàng, chi phí quản lý giảm về tỷ lệ %/doanh thu thấp hơn so với cùng kỳ. Ngoài ra, các công ty con hoạt động có hiệu quả, gia tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước, góp phần tăng lợi nhuận hợp nhất.

Trước đó trong 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Vinamilk đạt 39.613 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 7.921 tỷ đồng. Như vậy, ước tính cả năm nay, doanh thu của Vinamilk sẽ đạt 52.630 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 10.198 tỷ đồng.

Theo T.Xuân/Tạp chí Công Thương