Tin tức - sự kiện

Tự hào hàng Việt Nam
Tiêu thụ sản phẩm xơ sợi Đình Vũ: Doanh nghiệp PVN và Vinatex ký kết hợp nhiều hợp đồng nguyên tắc
Tiêu thụ sản phẩm xơ sợi Đình Vũ: Doanh nghiệp PVN và Vinatex ký kết hợp nhiều hợp đồng nguyên tắc
Ngày 18/7/2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi tổng hợp Dầu khí (PVTex) và Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex) tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ.
Tự hào hàng Việt Nam