Tin tức - sự kiện

Tự hào hàng Việt Nam
Nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt: Khi khoa học công nghệ là bệ đỡ
Nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt: Khi khoa học công nghệ là bệ đỡ
Trong 3 ngày 20-22/5, một số sản phẩm KHCN tiêu biểu của ngành Công Thương đã tham gia Triển lãm 10 năm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Tự hào hàng Việt Nam